Nieuws

Duurzaam is de toekomst

Voorstellen voor het regeerakkoord 2017-2021, Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen doet het kabinet i.o. een overzichtelijk aantal voorstellen, die richtinggevend zijn voor een adequaat duurzaamheidsbeleid. Over de voorstellen hoeft politiek geen twijfel te bestaan, omdat de achterbannen van een groot aantal partijen met elkaar hierover inhoudelijk consensus hebben bereikt. Bijgaand pakket aan voorstellen is de basis voor verduurzaming voor een komend kabinet.

Het Duurzaamheid Overleg Politieke Partijen is een samenwerkingsplatform van de duurzame (werk)groepen of netwerken van politieke partijen. Het DOPP stond aan de wieg van “Nederland Krijgt Nieuwe Energie” heeft daarmee een belangrijke aanzet gegeven tot het Energieakkoord.

Bij de vorige formatie heeft DOPP input geleverd en een aantal ‘duurzame’ punten in het regeerakkoord gekregen (groene groei). Dat hebben we dit keer weer gedaan vanuit het GroenLinks milieunetwerk met vertegenwoordigers van de groene groepen uit VVD, D66, CDA, PvdA en CU. Het is een duurzaam advies voor de formatie geworden.

Berend Potjer en Titia van leeuwen nemen vanuit het Milieunetwerk deel aan het DOPP en hebben de afgelopen periode het overleg over dit advies gevoerd en dus geprobeerd er zoveel mogelijk ‘GroenLinks’ in te krijgen. Bijgevoegde tekst omvat de resultaten van het overleg.

Jaarplan 2017

Komend jaar zullen de activiteiten van het Milieunetwerk vooral in het teken staan van de ondersteuning van afdelingen en raadsfracties bij de inhoudelijke voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Een belangrijk thema daarvoor is wat op gemeentelijk niveau aan de circulaire economie kan worden gedaan. In dat kader wordt onder andere bijgedragen aan de organisatie van de fosfaatconferentie door bureau de Helling op 12 mei 2017. Zie https://milieunetwerk.groenlinks.nl/agenda/fosfaatrecycling

Mede voortkomend uit de resultaten van energieconferentie van 24 juni 2016 gaan we door op de energiethema's: fiscale vergroening, warmte en gas en energiebesparing.

En we organiseren een profileringsbijeenkomst over klimaat en de overgang van fossiel naar duurzaam. Met name gericht op rol van lokale initiatieven in relatie met acties die gemeenten kunnen ondernemen om de initiatieven de ruimte te geven.

Kennismaking kandidaat Tweede Kamerleden

Op 30 november 2016 was er een sprankelende avond om kennis te maken met een hele serie duurzame kandidaten voor de Tweede Kamerlijst van GroenLinks. Waarvan er een heel stel nu Tweede Kamerlid zijn
geworden.

Energy Democracy

Op 17 november 2016 was er een bijeenkomst met Craig Morris over de Duitse Energiewende naar aanleiding van het boek Energy Democracy, in de Jacobikerk in Utrecht. Zie ook

http://energydemocracy2016nl.wordpress.com voor meer informatie hierover.

 

Bijgevoegd een bespreking van het boek in WindNieuws (zie voor meer over het blad: www.windnieuws.nl en www.duurzameenergie.org ).

En er is een film van, gemaakt door Michel Post: https://www.youtube.com/watch?v=xALsKRhSynA

Energieconferentie 11 juni 2016 - verslag

 

Zo’n 80 bij klimaat en energie betrokken GroenLinksers en aanverwanten komen  zaterdag 11 juni naar Cervantes op het Domplein voor een energieconferentie. Het  milieunetwerk van GroenLinks organiseerde de conferentie in samenwerking met de werkgroep exact en ondersteund door de Helling.

Lees verder