Nieuws

Milleniumdoelen: de resultaten

Op 4 oktober 2014 organiseerden de Hellingproef, het Milieunetwerk, de werkgroep Internationale Samenwerking en de werkgroep Landbouw een symposium over de nieuwe millenniumdoelen.

Het doel van dit symposium was om agendastellende dilemma’s en richtinggevende conclusies te formuleren met betrekking tot de Sustainable Development Goals (de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties na 2015), waar GroenLinks-politici (Europees, landelijk en lokaal) mee aan de slag kunnen.

We kunnen terugkijken op een inspirerende bijeenkomst met een goede opkomst en sterke inhoudelijke discussies over belangrijke onderwerpen. Voorafgaand aan het programma werden de deelnemers gevraagd de Sustainable Development Goals te prioriteren en te reageren op vijf stellingen. Klik hier voor het resultaat.

http://bureaudehelling.nl/artikel/aan-de-slag-met-de-nieuwe-millenniumdo...

Aan de slag met de nieuwe millenniumdoelen

In navolging van de millenniumdoelen, werken de Verenigde Naties dit jaar aan nieuwe doelstellingen die de leidraad zullen vormen voor de mondiale ontwikkelingsagenda vanaf 2015: de Sustainable Development Goals. Op zaterdagmiddag 4 oktober 2014 organiseren de werkgroep Internationale Samenwerking, de werkgroep Landbouw en het Milieunetwerk, samen met de Hellingproef van Bureau de Helling, een conferentie over deze nieuwe doelstellingen.

Lees verder

Energie akkoord: nut en noodzaak, zin en onzin, halfvol of halfleeg

Het Energieakkoord gaat over zo’n 159 maatregelen die ertoe moeten leiden dat Nederland in 2020 (de Europees vastgestelde) 14% duurzame energie opwekt en in 2023 16%, daarbij 15.000 extra banen scheppend. Discussieer mee op 11 juni op het partijbureau over de nut en noodzaak, de zin en onzin van het akkoord. Is het glas halfvol of halfleeg?

Lees verder

7 x succesvol: de resultaten

20 februari gonsde het van de concrete resultaten in het partijbureau van GroenLinks. Een zestal wethouders was door het Milieunetwerk van GroenLinks gevraagd om te vertellen wat ze de afgelopen raadsperiode voor milieu / duurzaamheid in hun gemeente hadden bereikt. En dat was niet mis. p.s. i.p.v. 7 zijn er 6 succesverhalen ter sprake gekomen.

Lees verder

7 x succesvol

Op de bijeenkomst van het Milieunetwerk van GroenLinks van 20 februari komt een rij van 7 GroenLinkse wethouders langs. Zij vertellen elk in 11 minuten over hun successen en ervaringen van de afgelopen periode op het gebied van duurzaamheid/milieu

Lees verder

Programma 2014

Voor 2014 heeft het Milieunetwerk weer een inspirerend programma in petto. De volgende avonden en bijbehorende onderwerpen staan reeds op de agenda: - 30 januari: Groene lokale economie - 20 februari: Lokale succesverhalen - 24 april: Een nieuw Europa - geannuleerd - 11 juni: Energie akkoord Najaar: Milieucriminaliteit en Millennium doelen

Lees verder