•    We beginnen op 21 januari 2022 om 14:00 uur met een vervolg op het webinar die we op 1 april 2021 hielden over de regionale energiestrategieën en wind-zon-weerstand. De inhoud van het komende webinar is toegespitst op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Doel is om de (toekomstige) gemeenteraadsleden en wethouders, als ook statenleden en andere  betrokkenen de nodige inhoudelijke en communicatieve ondersteuning mee te geven.
Het programma is van 14:00 tot 17:00 uur. Jullie vinden het programma hieronder deze mail en ook bijgevoegd, als ook op de website van het milieunetwerk en PvdA Duurzaam. 
In januari ontvangen jullie nadere info, linken naar informatie en de link naar het webinar zelf.
•    Maar nog iets eerder in het nieuwe jaar, op 7 januari 2022, organiseert het wetenschappelijk bureau van GroenLinks in samenwerking met de Green European Foundation van 14:00 tot 16:00 uur een webinar, naar aanleiding van hun publicatie: Metalen voor een groen en digitaal Europa (met een actieagenda). Zie voor het programma daarvan en de publicatie, als ook de aanmeldingslink:
https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/agenda/metalen-voor-de-…

•    Dan is waterstof een onderwerp waarmee zowel het milieunetwerk en PvdA duurzaam zich willen bezighouden in het komende jaar. GL Europa en WB hadden op 15 oktober 2021 een expertmeeting over waterstof. Op 3 november volgde er een conferentie met vertegenwoordigers van diverse Europese groene politieke partijen. Op basis daarvan wordt nu door het WB van GL een publicatie opgesteld. De energiegroep van PvdA Duurzaam heeft op basis van hun interne discussies een notitie over het waterstofpact opgesteld (dat is een document van de ‘waterstofcoalitie’ met aanbevelingen over waterstof voor het nieuwe (wat heet nieuw) kabinet). In januari bekijken we vanuit de groene groepen van beide partijen of en hoe we in 2022  gezamenlijk een mooie conferentie kunnen ontwikkelen. Nadere info volgt in januari.

•    Dan waren we ook nog begonnen met het onderwerp ‘het verdienmodel van de groene boer van de toekomst’. Maar inmiddels is de werkgroep ‘landbouw, natuur, dierenwelzijn en voedsel’ actief geworden. Zij zijn een serie inspiratie sessies over landbouw en voedsel begonnen die zeer aantrekkelijk zijn. De laatste was op 30 november. We zullen jullie ook op de hoogte houden van de volgende sessies en van mogelijke (al dan niet in samenwerking vervolgactiviteiten). Zie  
      https://werkgroeplndvtijdelijk.groenlinks.nl/agenda/inspiratiesessie-vo…