Wie zijn wij? 

Het milieunetwerk omvat momenteel zo'n 300 leden en belangstellenden en vormt een verzameling van GroenLinksers en aanverwanten die beroepsmatig actief zijn in het milieubeheer. Bijvoorbeeld werkzaam bij de overheid, in de wetenschap, advies- of onderzoekswereld, milieuorganisaties en/of milieuwoordvoerder of portefeuillehouder op gemeentelijk, provinciaal, landelijk of Europees niveau. Het milieunetwerk is sinds 2000 actief met het organiseren van discussiebijeenkomsten, workshops en conferenties. Ook kunnen leden, bijvoorbeeld door milieuwoordvoerders benaderd worden voor specifieke vragen om standpuntontwikkeling over onderwerpen die op hun werkterrein liggen. Sinds 2020 werkt het milieunetwerk in toenemende mate samen met PvdA Duurzaam.

Algemene doelstelling

 1. Een podium vormen voor het milieudebat in GroenLinks
 2. Aanwakkeren milieudiscussie en het bieden van een forum voor standpuntontwikkeling
 3. Voorbereiden ‘milieu’ in de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks
 4. Bijdragen aan ontwikkeling standpunten van landelijke en Europese fracties van GroenLinks
 5. Bijdragen aan ontwikkeling standpunten van lokale en regionale afdelingen en fracties
 6. Participeren in aanpalende discussies binnen en buiten GroenLinks
 7. Organiseren van groepen rond bepaalde onderwerpen 
 8. Milieudebat organiseren rond kwesties die meningsverschil binnen GroenLinks oproepen
 9. Deelnemen aan het Duurzaamheids Overleg Politieke Partijen (Dopp)

Activiteiten

 1. Organiseren discussiebijeenkomsten, workshops en conferenties
 2. Bijdragen aan de organisatie van milieudiscussies bij andere GroenLinkse activiteiten (workshops, landelijke bijeenkomsten)
 3. Publiceren verslagen en artikelen op basis discussiebijeenkomsten
 4. Samenwerken met wetenschappelijk bureau, partijbureau, raads- en statenwerk en andere GroenLinkse werkgroepen.
 5. Overleg en samenwerken met andere duurzaamheidsgroeperingen

Aanpak

 1. Een voorbereidingsgroep bereidt bijeenkomsten/discussies/conferenties voor
 2. Kleinere bijeenkomsten worden meestal gehouden op het partijbureau in Utrecht
 3. Onderhouden van de website van het Milieunetwerk GroenLinks