Datum:  Vrijdag, 4 November 2022 13:00 – 18:00
Locatie:  Jaarbeurs Utrecht Beatrixgebouw

 

De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken op sociaal gebied. De energie transitie gaat op dit moment voorbij aan grote bevolkingsgroepen die zich in een minder gunstige sociaaleconomische positie bevinden.

Ons uitgangspunt is dat de energie transitie een rechtvaardige transitie moet zijn. Dit betekent dat iedereen -ongeacht inkomen, opleidingsniveau en culturele/etnische achtergrond- mee moet kunnen doen en moet kunnen profiteren van de voordelen van duurzame energie, zoals meer wooncomfort, schonere lucht en een lagere energierekening. De energie transitie zou -met andere woorden- gepaard moeten gaan met een afname van (sociaal economische)  ongelijkheid en (energie)armoede

De vraag die we met onze conferentie willen stellen en zoveel mogelijk ook beantwoorden is hoe de politiek er op verschillende politieke niveaus (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) voor kan zorgen dat de energietransitie juist gaat zorgen voor een afname van energie armoede. Met andere woorden: hoe krijgen we het voor elkaar dat duurzaamheid en rechtvaardigheid hand in hand gaan ?

De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot torenhoge energieprijzen. Die situatie kan lang aanhouden, omdat de EU onafhankelijk wil worden van Russisch aardgas. De energiecrisis maakt het extra urgent dat iedereen kan meekomen in de energietransitie. Meer dan ooit is het nodig dat we de klimaatcrisis en energie-armoede tegelijk aanpakken. 

Programma 

13:00 : Opening organisatie en dagvoorzitter (Saskia Kluit, lid Eerste Kamer)

13:05:    Inleiding door GroenLinks en PvdA Kamerleden (Suzanne Kröger en Joris Thijssen): politieke duiding van de huidige problematiek en het beleid van de kabinetten Rutte. Daarbij mede hun gezamenlijke klimaatvisie presenterend.

Klimaatvisie is hier te lezen!    

Ruimte voor vragen

13:35:    De Europese context: Over het Europese speelveld, CO2 heffing, CBAM, klimaatinkomen, cq de Europese aanpak: Bas Eickhout

ruimte voor vragen

14:15 :  De feiten op een rij: presentatie (Peter Mulder), TNO,  over de door TNO opgestelde energiearmoede-kaart van Nederland, als ook de studie naar  welke (lokale) aanpak werkt, welk beleid de verschillende overheidslagen voeren, wat goede voorbeelden uit het buitenland zijn en waar de wet- en regelgeving knelt. 

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/syste…    

Ruimte voor vragen

 

14:45 : Pauze

15:15 : Voorbeelden via pitches van succesvolle lokale projecten waarmee  energie armoede in diverse Nederlandse gemeenten wordt aangepakt. Hieruit vervolgens diverse lessons learned destilleren. 

1.    Stefan Hikspoors: de fix-brigade 
2.    Gerrit Vledder: Burgerinitiatief Smitsveen Soest 
3.    Musetta Blaauw: coöperatie Goed Groningen 
4.    Pauline Westendorp: 02025

16:05 : Wat kan de provincie doen om energiearmoede te bestrijden?
Voorbeelden door vier gedeputeerden in een groepsgesprek

Groningen: Melissa van Hoorn,
Overijssel: Tijs de Bree, 
Utrecht: Huib van Essen, 
Flevoland: Jop Fackeldey  
 
16:15 : Afsluiting en borrel
 

Meld je hier aan!