Nieuws

Energieconferentie

Er is veel aan de hand rond energie. Niet alleen het EnergieAkkoord en  de evaluatie en aanpassing ervan. Juist ook de gevolgen van het klimaatakkoord, de steeds zichtbaarder kantelingen bij energiebedrijven en financiers richting ‘weg van fossiel en meer naar duurzaam’. De steeds verder opkomende lokale energie initiatieven. En er is ook nog een wat vage energienota van EZ waar een dialoog over gehouden gaat worden. Er zijn ontwikkelingen met duurzame energie in andere landen die veel verder gaan dan hier in Nederland. En dan komen de verkiezingen aan en worden partijprogramma’s geschreven. En dichterbij is in het kader van het duurzaamheidsoverleg politieke partijen een energiebijdrage vanuit Bureau de Helling geschreven en is de GL-werkgroep exact bezig met een getallennotitie over energie.

De conferentie vindt plaats op 11 juni van 13-17u bij instituut Cervantes, Domplein 3 te Utrecht.

Lees verder

Programma 2016

Vervolg fiscale vergroening, wat kunnen we met warmtenetten en energiebesparing 2.0. Wat kunnen jullie in 2016 van het milieunetwerk verwachten?

Lees verder

OPWARMCONFERENTIE VOOR KLIMAATTOP PARIJS #COP21 - verslag

Een 'Opwarmconferentie' voor GroenLinksers ter voorbereiding van wat er staat te gebeuren richting #COP21 Parijs waar de wereldleiders klimaatafspraken gaan maken. Mmv Bas Eickhout, Liesbeth van Tongeren en Marijke Vos en initiatiefnemers voor groene energievoorzieningen. Informatief en inspirerend. Programma volgt. De conferentie wordt georganiseerd door de Europawerkgroep, het Milieunetwerk en de werkgroep Exact. 

Hieronder het verslag van deze bijeenkomst

Lees verder

Fiscale vergroening

Het thema van de discussie is de herziening belastingstelsel in relatie tot fiscale vergroening. Doel is om de discussie hierover binnen GroenLinks los te maken. De discussie over fiscale vergroening staat natuurlijk niet geheel los van de stelselherziening, maar fiscale vergroening is wel de focus van deze sessie. De bedoeling is om na deze avond met een groepje economen het debat verder te voeren.

Als sprekers hebben we twee economen (op persoonlijke titel):

  • Remco ter Weijden, werkzaam bij BZK
  • Martijn Blom, werkzaam bij CE-Delft

Onderstaand is het verslag van deze avond te vinden, alsmede de 2 presentaties van de sprekers

Lees verder

OPWARMCONFERENTIE VOOR KLIMAATTOP PARIJS #COP21

Een 'Opwarmconferentie' voor GroenLinksers ter voorbereiding van wat er staat te gebeuren richting #COP21 Parijs waar de wereldleiders klimaatafspraken gaan maken. Mmv Bas Eickhout, Liesbeth van Tongeren en Marijke Vos en initiatiefnemers voor groene energievoorzieningen. Informatief en inspirerend. Programma volgt. De conferentie wordt georganiseerd door de Europawerkgroep, het Milieunetwerk en de werkgroep Exact. 

Opgeven kan via europawerkgroep@gmail.com ovv Opwarmconferentie

Lees verder

Milieucriminaliteit

Donderdag 16 april hield het milieunetwerk van GL een informatie- en discussieavond over milieucriminaliteit. De doelstelling van de avond was om een beeld te geven van wat milieucriminaliteit inhoudt en waar de problemen liggen, met de achterliggende vraag of we hier wel of geen agendapunt of programmapunt voor GL van zouden moeten maken? Er waren een kleine 20 belangstellenden gekomen die in vanuit hun dagelijks werk betrokken waren; naast raadsleden en statenleden en vertegenwoordiging van de TK-fractie waren er deskundigen op het gebied van bodemverontreiniging, uit de maritieme sector, de chemie en mensen werkzaam bij overheden en advies en bijvoorbeeld de Groene Zaak. Voorzitter Titia van Leeuwen opende met de vraag: "Wat is milieucriminaliteit?"

Lees verder