ACTIVITEITEN TWEEDE HELFT 2022

Allereerst 6 juli:
De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA werken samen aan een project over werkgelegenheid in de groene industriële transitie. Hoe gaan we om met mogelijk banenverlies, maar ook met tekorten? Welke industrie- en arbeidsmarktpolitiek is daarvoor nodig? Ferd Crone en Noortje Thijssen deden in hun Koos Vorrink-duolezing al een voorzet, zie: https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/onderzoek/gip/roodgroen…

Ze gaan ze nu met de leden van GroenLinks en de PvdA daarover verder in gesprek. 
PvdA Duurzaam en het Milieunetwerk GroenLinks organiseren dit gesprek, op woensdag 6 juli, 19:30-21:00 in vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. De bijeenkomst is ook online te volgen (maar dan zonder de mogelijkheid om in gesprek te gaan). 
Meld je aan via bas@pvdaduurzaam.nl, nadere informatie volgt na aanmelding.

Dan de 4e november:
Dan organiseren PvdA Duurzaam en het landelijk milieunetwerk van GroenLinks een conferentie over een rechtvaardige energietransitie, met oplossingen voor energiearmoede.
De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken op sociaal gebied. De energie transitie gaat op dit moment voorbij aan grote bevolkingsgroepen die zich in een minder gunstige sociaaleconomische positie bevinden. Ons uitgangspunt is dat de energie transitie een rechtvaardige transitie moet zijn. Dit betekent dat iedereen -ongeacht inkomen, opleidingsniveau en culturele/etnische achtergrond- mee moet kunnen doen en moet kunnen profiteren van de voordelen van duurzame energie, zoals meer wooncomfort, schonere lucht en een lagere energierekening. De energie transitie zou -met andere woorden- gepaard moeten gaan met een afname van (sociaal economische)  ongelijkheid en (energie)armoede. Daarover een conferentie met veel info en concrete voorbeelden van hoe het allemaal beter kan.
Datum: vrijdag 4 november 2022 van 13:00 – 18:00 uur Nadere info over sprekers en locatie volgt.

Maar tussen 6 juli en 4 november is er nog meer:

Op 27 september een symposium over klimaatadaptatie
Met het onlangs verschenen IPCC-rapport is ook de urgentie van klimaatadaptatie nog eens extra op scherp gezet. De tijd die we over hebben voor effectieve adaptatie aan de effecten van klimaatverandering is nog maar beperkt. Tijdens dit symposium nemen verschillende experts jullie mee door de belangrijkste vraagstukken en leveren ze handvatten voor de aanpak in de eigen gemeente en regio/provincie.               
Datum: dinsdag 27 september van 13:00 – 17:30 uur in de Houthavens in Amsterdam.
Zie alle info over sprekers en programma: https://klimaatweb.nl/symposium-klimaatadaptatie/

Op 13 oktober een conferentie over energieopslag en warmte
De interesse in en het belang van energieopslag is afgelopen jaren enorm toegenomen. Er zijn heel veel methoden en in ontwikkeling. Zowel voor de thuissituatie, je eigen batterij, als grootschaliger (zie voor het laatste bijgaand filmpje https://www.bc1.nl/energie-opslag/  ) 
Investeren in energieopslag is van belang om de zelfgeproduceerde duurzame energie op de momenten dat je het niet direct aan het net kunt leveren op een ander tijdstip te gebruiken binnen de eigen bedrijfsvoering of woning. Bovendien wordt momenteel een steeds groter gebied door netbeheerders bestempeld als congestiegebied. Hier zijn tijdelijk zelfs geen nieuwe aansluitingen mogelijk. De vraag is hoe opslag van elektriciteit en warmte en de netten voor elektriciteit en warmte het beste onderling afgestemd kunnen worden. In deze conferentie wordt op de ontwikkelingen en oplossingen in binnen en buitenland ingegaan en worden concrete projecten getoond en besproken. 

Datum: Donderdag 13 oktober van 13:00- 18:00 uur. Nadere info volgt en zal ook zichtbaar zijn op www.klimaatweb.nl en www.energiesamen.nu

Ergo noteer deze data vast in de agenda’s