GROENE WATERSTOF
Groene waterstof is cruciaal in de overgang naar een fossielvrije, klimaatneutrale en circulaire economie. Dit gas wordt geproduceerd uit water en hernieuwbare elektriciteit. Het kan worden gebruikt als energiedrager en als grondstof, ter vervanging van fossiele brandstoffen. Bij gebruik als energiedrager, in een brandstofcel of een brander, komt geen CO2 vrij. Groene waterstof is echter zeer energie-intensief en zal daarom tot ver in het volgende decennium schaars zijn. Dit werpt een aantal prangende vragen op voor een groene industriepolitiek.
RAPPORT
In Greening hydrogen – Big issues arond a small molecule geeft Wetenschappelijk Bureau voor de Green European Foundation een overzicht van de meest controversiële kwesties rondom waterstof.

De eerste belangrijke kwestie is blauwe waterstof. Deze wordt geproduceerd uit aardgas, waarbij het grootste deel van de CO2 wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen. Blauwe waterstof zou een nuttige rol kunnen spelen in een overgangsfase, maar hoe vermijden we een lock-in die de opkomst van groene waterstof vertraagt?

Een tweede aspect, de waterstofladder, stelt ons in staat te bepalen welke groene waterstoftoepassingen voorrang moeten krijgen om zo tekorten te voorkomen.

Een derde kwestie is de import van waterstof uit landen buiten de EU die rijk zijn aan zonne- of windenergie. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen in deze landen daadwerkelijk profiteren van de waterstofhandel? En hoe beperken we de geopolitieke risico's van afhankelijkheid van waterstofinvoer?

Het rapport sluit af met twintig politieke aanbevelingen.

De video is hier: https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/agenda/waterstof-0#video