Bekijk het webinar hier online terug:

In dit webinar werd door deskundigen de mogelijkheden op een rij gezet, met hun voor en nadelen. De webinar wordt georganiseerd door het landelijk Milieunetwerk van GroenLinks in samenwerking met PvdA Duurzaam.

AGENDA EN SPREKERS
 - Korte intro vanuit het MilieuNetwerk
Gevolgd door bijdragen van ons sprekerspanel:
•    Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks voor mobiliteit en circulariteit)
•    Bert van Wee (Hoogleraar transportbeleid, Technische Universiteit Delft)
•    Arie Bleijenberg (auteur 'Nieuwe mobiliteit - na het autotijdperk', Koios strategy)
•    Jaap Henk Hoekman (directeur privacy & identity, Radboud Universiteit Nijmegen)
16:00 uur - Reactie Suzanne Kröger, gevolgd door een discussie

In een notendop
GroenLinks wil dat iedereen snel, betaalbaar en comfortabel kan reizen, zonder dat dit ten koste gaat van onze schone lucht en het klimaat. Een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsvernieuwing is het heroverwegen van ons weggebruik systeem. Het huidige systeem van wegenbelasting en brandstof accijns is verouderd en doet geen recht aan het principe dat de gebruiker betaalt. In plaats daarvan, pleiten wij voor een variabel tarief dat tijd- en plaats afhankelijk is. Voor reizen buiten de spits en buiten knelpunten betaal je dan minder. Ook voor het rijden in schone auto’s wordt een lager tarief gerekend, en emissievrije auto’s vallen wat GroenLinks betreft in de beginfase van de invoering (vanaf 2021) (nog) niet onder een regime van rekening rijden. Bij de invoering van rekeningrijden hechten wij aan drie belangrijke randvoorwaarden: 1) er moeten passende alternatieven zijn voor het weggebruik op dure tijden en trajecten. 2) er mag geen vergroting van sociale ongelijkheid komen. Negatieve inkomenseffecten van rekeningrijden worden gecompenseerd voor mensen met een smalle beurs. 3) de maatregelen mogen niet leiden tot aantasting van de privacy. 
De actualiteit van de corona crisis maakt de invoering van rekening rijden alleen nog maar urgenter. Omdat het openbaar vervoer in ieder geval voorlopig en waarschijnlijk voor langere tijd niet optimaal kan worden gebruikt, is het risico levensgroot dat het gebruik van de prive auto nog verder gaat toenemen, met alle negatieve gevolgen voor files en luchtvervuiling van dien. Rekeningrijden zal helpen om deze tendens af te remmen en mensen meer te sturen richting alternatieven zoals vaker thuiswerken, meer fietsen, autodelen en carpoolen.