Conferentie Biomassa, voedsel, grondstof of brandstof?

Milieunetwerk GroenLinks en Wetenschappelijk Bureau GroenLinks organiseren een conferentie over de dilemma’s rond biomassa.

Of het nu gaat om biomassacentrales, houtkachels, mestverwerking of biobrandstoffen voor transport, het gebruik van biomassa voor energieopwekking staat garant voor controverses. Komen de mondiale voedselvoorziening en biodiversiteit in de knel nu we steeds meer biomassa verstoken? Is het verbranden van bomen wel klimaatneutraal? Moeten we de CO2 uit biomassaverbranding opslaan onder de Noordzeebodem, om tot negatieve broeikasgasemissies te komen? Is de luchtvervuiling door grootschalige en kleinschalige houtstook aanvaardbaar?

Niet alleen in de energietransitie, maar ook bij de overgang naar een circulaire economie speelt biomassa een grote rol. Veel bedrijven, bijvoorbeeld in de bouw en de chemie, willen hun fossiele en minerale grondstoffen vervangen door bio-based alternatieven. Maar is daarvoor voldoende biomassa beschikbaar? Bieden innovaties zoals zeewierteelt uitkomst, of striktere cascadering? Of moet de chemische industrie voor haar kunststoffen op zoek naar andere grondstoffen, zoals CO2 en waterstof?

De politiek staat voor keuzes bij het gebruik van biomassa. Tijdens deze conferentie verkennen we de opties, zetten we argumenten op een rijtje en proberen we alvast wat knopen door te hakken.

Tijd: vrijdag 24 mei, van 13 tot 17 uur.

Plaats: Villa Jongerius, Kanaalweg 64, 3527 KX Utrecht.

Programma

 

12.30 uur
Ontvangst in Villa Jongerius

13.00 uur
Welkom door dagvoorzitter Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks)

13.05 uur
Inleiding over klimaat, biomassa en negatieve emissies door Heleen de Coninck (universitair hoofddocent innovatiestudies en duurzaamheid Radboud Universiteit, co-hoofdauteur IPCC-rapport Global Warming of 1.5 ºC)

13.35 uur
Reactie door Tom van der Lee (Tweede Kamerlid GroenLinks)

13.45 uur
Plenair debat over voorwaarden aan het gebruik van biomassa als grondstof of brandstof
met Jelmer Vierstra (projectleider grondstoffen Stichting Natuur & Milieu), Martin Junginger (hoogleraar bio-based economy Universiteit Utrecht), Jorrit Nuijens (wethouder Diemen, GroenLinks) en Bart Dehue (programmamanager duurzame warmte Vattenfall-Nuon), onder voorzitterschap van Suzanne Kröger

14.30 uur
Vier parallelle workshops:

1. Meer biomassa van Nederlandse bodem en zee?
met inleidingen door Rik Grashoff (adviseur, voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks) en Arjen Brinkmann (directeur BrancheVereniging Organische Reststoffen), onder voorzitterschap van Laura Bromet (Tweede Kamerlid GroenLinks)

2. Bio-energie en luchtvervuiling
met inleidingen door Bert Brunekreef (hoogleraar milieu-epidemiologie Universiteit Utrecht) en Zeeger Ernsting (gemeenteraadslid Amsterdam, GroenLinks), onder voorzitterschap van Titia van Leeuwen (voorzitter Milieunetwerk GroenLinks)

3. Biobrandstoffen voor transport
met inleidingen door Loes Knotter (Platform Duurzame Biobrandstoffen) en Paul Peeters, (professor Sustainable Transport and Tourism Breda University) onder voorzitterschap van Huib van Essen (Statenlid provincie Utrecht, GroenLinks.)

4. Biomassa in 2050: schaarste, negatieve emissies en grenzen aan de bio-economie
met inleidingen door Jan Ros (onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving) en Michiel Nanninga (fractiemedewerker GroenLinks Utrecht), onder voorzitterschap van Jasper Groen (gemeenteraadslid Amsterdam, GroenLinks)

15.45 uur
Pauze

16.00 uur
Plenair slotdebat met panel en zaal over de aanbevelingen uit de workshops
met in het panel Tom van der Lee, Heleen de Coninck, Jelmer Vierstra, Martin Junginger, Jorrit Nuijens en Jan Ros, onder voorzitterschap van Suzanne Kröger

17.00 uur
Afsluiting en borrel

 

Plaats: Villa Jongerius, Kanaalweg 64, 3527 KX Utrecht (15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station; zie deze kaart)

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelding: Klik op deze link om je aan te melden.    De conferentie is helemaal vol. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Bereid je voor op de conferentie met het dossier biomassa.