Het milieunetwerk van GroenLinks heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten, maar het coronavirus helaas ook niet. Dus een levendige discussie in een grote zaal, met een prettige netwerkborrel na, is nog niet mogelijk. Dus daarom voorlopig online.

Schrijf twee 'save the dates' in je agenda: 
6 november 2020: webinar rekeningrijden, onder de titel Prijsbeleid voor automobiliteit, het wordt tijd! 15 -16:30 uur (was 2 oktober 2020)
15 januari 2021: (waarschijnlijk) hybride conferentie ‘opties voor negatieve CO2 emissies’ 13-17 uur (was 3 april 2020).

1.   De conferentie over ‘vormen van rekeningrijden’ was gepland voor 2 oktober 2020. Maar is nu omgezet in een webinar en uitgesteld tot 6 november 2020. Voor de conferentie is een discussiestuk voorbereid die bij de programmacommissie Tweede Kamer is ingebracht en ook aan de deelnemers van 6 november zal worden toegezonden. De conferentie is in samenwerking met PvdA Duurzaam georganiseerd. De definitieve aankondiging en mogelijkheid voor aanmelding is te vinden op https://milieunetwerk.groenlinks.nl/agenda/webinar-rekeningrijden 

2.  De conferentie ‘opties voor negatieve CO2 emissies’ zou plaatsvinden op 3 april jl.. Er was behoorlijk veel belangstelling voor en het geheel is nu uitgesteld naar 15 januari 2021. Het destijds vastgestelde programma is nog helemaal geldig. Vrijwel alle sprekers kunnen op de 15e januari. Maar we moeten dus wel een slag om de arm houden over de wijze van organisatie. Het mooiste zou zijn een echte zaal, maar we gaan voorlopig maar uit van een hybride aanpak: zowel in een coronaproof zaal, als online. Daarover horen jullie tzt meer. De lijst met aanmeldingen van 3 april hebben we nog, maar we zullen het daarnaast ook weer voor anderen openstellen. We organiseren het samen met PvdA duurzaam.  
    
3.    Dan was er op PLEK (voor de politici van GroenLinks) vanuit de groep RES van het milieunetwerk een webinar aangekondigd over smart grids. Deze werd op 17 september georganiseerd door Chris Peeters van het milieunetwerk en het team lokaal van het partijbureau. Stefan Kop van Spectral Energy gaf een presentatie: wat zijn smart grids; welke rol kunnen ze spelen bij de energietransitie. Verschillende praktijkvoorbeelden kwamen aan de orde. Een verslag volgt. Ook kan je op YouTube een korte introductie over Spectral Energy en smart grids bekijken. Het webinar volgde uit de al eerder aangekondigde gestarte discussiegroep vanuit het milieunetwerk op PLEK over de Regionale Energie Strategieën. 

4.    Ook hadden we al een tijd het plan voor een discussie binnen GroenLinks over de mogelijkheden van het samengaan van de noodzakelijke uitbreidingen van duurzame energie met natuur en landschap. Waar in maart 2022 weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn, lijkt het zinvol de discussie daarover te verdiepen en landelijk breed te trekken. Die discussie over dit onderwerp gaan we ergens na de TK verkiezingen van 17 maart 2021 organiseren en kan eventueel gekoppeld worden aan een RES conferentie ofwel een aparte conferentie worden.

6.    En een in ander verband georganiseerd, maar ook interessant, is  een seminar op maandag 21 september over duurzame energie op het elektriciteitsnet, Dit seminar is inmiddels ook verplaatst naar een datum in 2021. zie: https://www.berghauserpontacademy.nl/aanbod/cl1747/duurzame-energie-op-…