ACTIVITEITEN IN 2021
 
 
1.    15 januari 2021: 15-17 uur: Online conferentie ‘opties voor negatieve CO2 emissies’, Oorspronkelijk was deze gepland voor 3 april 2020. Maar vanwege corona verzet naar 15 januari 2021. In samenwerking met PvdA Duurzaam. Er waren begin 2020 zo’n 120 aanmeldingen. De aanmeldingen liepen in 2021 door. Zie: https://milieunetwerk.groenlinks.nl/agenda/online-symposium-opties-voor… 
Daarin vind je het aangepaste programma. En kijk ook bij 
https://milieunetwerk.groenlinks.nl/nieuws/online-symposium-opties-voor…. Daarin staat nog iets meer info. De opname van het webinar is te zien via de startpagina van het milieunetwerk.

2.    5 Maart 2021: Analyse overeenkomsten en verschillen klimaatbeleid GL en PvdA. In januari hebben zowel GroenLinks als de PvdA in hun congressen de verkiezingsprogramma’s voor de  Tweede Kamer vastgesteld. Daarin zitten veel aanknopingspunten voor een gezamenlijke aanpak van het klimaatbeleid. Vanuit het milieunetwerk en vanuit PvdA Duurzaam is meegedacht en gewerkt aan een voorstel voor een gezamenlijke GL-PvdA aanpak van het klimaatbeleid. Een verslag van dit webinar staat onder de gelijknamige titel bij NIEUWS op deze website. De opname van het webinar komt ook op deze site.

 3.   1 april 2021: Webinar van 15:00-17:00 uur: Wind en Zon in/en de RES'sen Een bijeenkomst, ook weer samen met PvdA Duurzaam over de uitwerking van de RES-sen met de blik gericht op de gemeenten. Veel onderwerpen komen hier samen. De realisering van taakstellingen, de CO2 doelstelling, de verdeling wind en zon, de 50% eigendom, wind en zon laten samengaan met natuur en landschap. Maar met name ook het betrekken van burgers en omwonenden en het omgaan met en reageren op weerstanden tegen locaties voor windmolens en zonnevelden. Kijk (als je er als GL politicus of anderszins toegang toe hebt) ook vooral op PLEK waar in 2019 vanuit het milieunetwerk een groep voor GroenLinkse politici met nieuws en discussies rond de RESsen gestart is. 
 
4.    September 2021: Vervolg van het webinar rekeningrijden. Op 6 november 2020 hadden we een webinar georganiseerd met drie wetenschappers en onze TK-politica Suzanne, met heldere presentaties. Bedoeling is om vanuit die inbreng en discussies door te gaan met vervolgens lokale politici. Over hun ervaringen, ideeën en  plannen. De opname van het webinar van 6 november staat op deze website onder NIEUWS https://milieunetwerk.groenlinks.nl/nieuws. Op de vervolgbijeenkomst bouwen we op de resultaten van 6 november voort, met dan het accent op de lokale mogelijkheden en aanpak.
 
5.   Maar er zijn natuurlijk nog meer andere onderwerpen die onze aandacht vragen. Die komen eind 2021 en vervolgens door in 2022 aan de orde: We noemen een vervolg op de biomassaconferentie van 4 juli 2019, https://milieunetwerk.groenlinks.nl/nieuws/aanbevelingen-en-verslagen-c…  die discussie loopt voorlopig nog wel door. Andere onderwerpen zijn luchtvaart, landbouw, Isolatie, biodiversiteit en niet te vergeten de omgevingswet die nog steeds op de band staat om van kracht te worden. En we proberen bij alle onderwerpen ook steeds zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met PvdA Duurzaam.
 
Kortom genoeg op stapel,
Als je bij een onderwerp denkt ‘hier wil ik wel actief aan meewerken’ laat het weten.