Bekijk het symposium hier online terug:

Programma: Opties voor negatieve CO2 emissies

15:00 - Intro voorzitter Suzanne Kroger (Lid Tweede Kamer)

15:05 - Noodzaak om meer te doen dan CO2 emissies te verminderen:

  • Heleen de Coninck (TU Eindhoven, IPCC)

15:20 - De mogelijkheden op een rij: 

  • Frank Biermann (hoogleraar Copernicus Instituut Utrecht.)
  • Sven Jense (Climate Cleanup) 

15:50 - Interventies vanuit Europa:

  • Bas Eickhout (GroenLinks lid Europarlement) 
  • Mohammed Chahim (PvdA lid Europarlement)

16:10 - Panel discussie met de 3 inleiders en 2 landelijke politici 

  • olv: Suzanne Kröger
  • William Moorlag (Lid Tweede Kamer PvdA)
  • Tom van der Lee (Lid Tweede Kamer GroenLinks)

16:50 - Slot: samenvattend betoog door Suzanne Kröger

Omdat deze emissiedoelstelling niet zonder meer gehaald zal worden kan het op korte termijn al actief gaan verwijderen van CO2 een zinvolle optie zijn. Er bestaan vele ideeën en mogelijkheden om CO2 te verwijderen, van het grootschalig aanplanten van bossen tot het ondergronds opslaan van de CO2 uit bio-energie. Sommige wetenschappers willen daarnaast experimenteren met het in de atmosfeer brengen van stoffen die zonlicht weerkaatsen - controversiële technieken die de opwarming van de aarde kunnen vertragen maar het CO2-probleem niet of nauwelijks aanpakken. Welke opties zijn kansrijk en welke moeten we afwijzen? Wat zijn de risico's van sleutelen aan het klimaat, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit en de voedselvoorziening? Welke internationale afspraken zijn nodig, al is het maar om conflicten te voorkomen? Welke initiatieven moet Nederland nemen? Die vragen proberen we te beantwoorden op dit symposium van Milieunetwerk GroenLinks en de werkgroep PvdA Duurzaam.

Vanwege corona is dit symposium omgebouwd naar online op 15 januari 2021. En daartoe ook ingekort, primair gericht op de inhoudelijke verhalen en de politiek.