CONFERENTIE ENERGIETRANSITIE VOOR GEMEENTEN

Zaterdag 11 november organiseerden het Milieunetwerk en Bureau de Helling in Cervantes in Utrecht een conferentie 'ENEGRIETRANSITIE VOOR GEMEENTEN' Over vragen als hoe je als gemeentebestuurder of gemeenraaadslid de energietransitie in je gemeente kunt versnellen? Waar zitten je bondgenoten? Waar liggen de valkuilen? Wat moet je als GroenLinks-fractie proberen vast te leggen in een lokaal coalitieakkoord? Hoe krijg en houd je burgers gemotiveerd voor de overgang naar schone energie? Een conferentie over het aardgasvrij maken van wijken, het ontzorgen van huiseigenaren en huurders, het stimuleren van energiecoöperaties, het verwezenlijken van uitstootvrije mobiliteit en vele andere onderwerpen. 

Centraal stond wat je op gemeentelijk niveau op het gebied van de Energietransitie kan bewerkstelligen. Het gaat er dan onder meer om wat bij de komende gemeentelijke coalitieonderhandelingen minimaal geregeld zou moeten worden. De conferentie kende plenaire delen en deelsessies. De zaal was vol met een dikke 100 betrokken GroenLinksers. Een uitgebreid verslag verschijnt binnenkort.