AANBEVELINGEN CONFERENTIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID

OPENBAAR VERVOER, VRAAG EN AANBOD

1. De discussie moet niet gaan over afzonderlijke vervoersmodaliteiten, maar over de combinaties van ov, (e)fiets, deeltaxi’s en ook (in plattelandsgebieden) auto.

2. Zorg ervoor, omwille van het gebruiksgemak, dat aanbieders van mobiliteitsdiensten data delen en deelsystemen interoperabel maken. Dwing dat als overheid af via concessies en via de privileges die je biedt aan deelsystemen.

3. Zorg dat de knooppunten van ov, fiets en auto aantrekkelijke en veilige plekken zijn om te verblijven.

4. Regio’s moeten door het Rijk gefaciliteerd worden om goede afstemming van vervoerswijzen op regionaal en nationaal schaalniveau mogelijk te maken.

 

VLIEGEN EN ALTERNATIEVEN

1. Geen nieuwe vliegvelden en stop op groei Schiphol. Handhaaf plafond van 500.000 vluchten. Dat schept schaarste; slot-handel kan daarvoor een oplossing bieden.

2. Vliegen moet beperkt en selectief, via belasting op brandstof en btw op vliegtickets. Besteed de opbrengst van een vliegtaks aan een Europees treinboekingssysteem. Zorg dat de trein een goed alternatief wordt binnen Europa.

3. Maak geen luchtvaartnota maar een reisnota.

 

MEER OP DE FIETS

1. Organiseer een conferentie over mobiliteit samen met de VVD en andere niet-natuurlijke bondgenoten (zoals ondernemers), om samen te zoeken naar oplossingen voor de fiets.

2. Geen fietsmoralisme. Gewoon meer ruimte scheppen voor de fiets in de stad, dan volgt het fietsen vanzelf.

 

EMISSIEVRIJE MOBILITEIT

1. Emissievrije milieuzones in 2025 voorbereiden, eerst voor het vrachtvervoer (stadsdistributie) en later voor het personenvervoer. Zulke milieuzones moeten nu al aangekondigd worden.

2. De vervuiler betaalt. Dat kan op alle niveaus: parkeren, belastingregime (o.a. wijzigen onbelaste reiskostenvergoeding), provinciale opcenten, cordonheffing, rekeningrijden.

3. Zet het MIRT recht: anders investeren. Meer geld voor fiets en ov in plaats van asfalt. Neem ook andere maatschappelijke waarden zoals gezondheid en omgevingskwaliteit mee.