Komend jaar zullen de activiteiten van het Milieunetwerk vooral in het teken staan van de ondersteuning van afdelingen en raadsfracties bij de inhoudelijke voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Een belangrijk thema daarvoor is wat op gemeentelijk niveau aan de circulaire economie kan worden gedaan. In dat kader wordt onder andere bijgedragen aan de organisatie van de fosfaatconferentie door bureau de Helling op 12 mei 2017. Zie https://milieunetwerk.groenlinks.nl/agenda/fosfaatrecycling

Mede voortkomend uit de resultaten van energieconferentie van 24 juni 2016 gaan we door op de energiethema's: fiscale vergroening, warmte en gas en energiebesparing.

En we organiseren een profileringsbijeenkomst over klimaat en de overgang van fossiel naar duurzaam. Met name gericht op rol van lokale initiatieven in relatie met acties die gemeenten kunnen ondernemen om de initiatieven de ruimte te geven.