Voorstellen voor het regeerakkoord 2017-2021, Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen doet het kabinet i.o. een overzichtelijk aantal voorstellen, die richtinggevend zijn voor een adequaat duurzaamheidsbeleid. Over de voorstellen hoeft politiek geen twijfel te bestaan, omdat de achterbannen van een groot aantal partijen met elkaar hierover inhoudelijk consensus hebben bereikt. Bijgaand pakket aan voorstellen is de basis voor verduurzaming voor een komend kabinet.

Het Duurzaamheid Overleg Politieke Partijen is een samenwerkingsplatform van de duurzame (werk)groepen of netwerken van politieke partijen. Het DOPP stond aan de wieg van “Nederland Krijgt Nieuwe Energie” heeft daarmee een belangrijke aanzet gegeven tot het Energieakkoord.

Bij de vorige formatie heeft DOPP input geleverd en een aantal ‘duurzame’ punten in het regeerakkoord gekregen (groene groei). Dat hebben we dit keer weer gedaan vanuit het GroenLinks milieunetwerk met vertegenwoordigers van de groene groepen uit VVD, D66, CDA, PvdA en CU. Het is een duurzaam advies voor de formatie geworden.

Berend Potjer en Titia van leeuwen nemen vanuit het Milieunetwerk deel aan het DOPP en hebben de afgelopen periode het overleg over dit advies gevoerd en dus geprobeerd er zoveel mogelijk ‘GroenLinks’ in te krijgen. Bijgevoegde tekst omvat de resultaten van het overleg.