GroenLinks Conferentie Mobiliteit en Bereikbaarheid

Op 7 juli 2018 werd in het Instituut Cervantes, Domplein 3 Utrecht de conferentie Mobiliteit en Bereikbaarheid georganiseerd door het Milieunetwerk van GroenLinks in samenwerking met de GroenLinks statenfractie in de provincie Utrecht. 

Mobiel zijn hoort bij ons dagelijkse leven. (Bijna) iedereen reist voor werk, familieleden/vrienden wonen (ver) uit elkaar, we hebben veel vrije tijd, meerdere en verre vakanties. En doordat we sneller kunnen reizen, reizen we steeds verder, maar niet korter. Voedsel en producten worden ván overal náár overal op de wereld vervoerd.

Op de energietransitie conferentie van 11 november 2017, georganiseerd door het Milieunetwerk en Bureau de Helling, werden in de deelsessie over ‘uitstootvrije mobiliteit’ de volgende vijf aanbevelingen opgesteld:

1. Stuur op ruimte: laat de auto ruimte inleveren voor lopen, fiets en openbaar vervoer. Bouw voor fietsers en je krijgt fietsers. Houd de auto op afstand van de voordeur.

2. Stel een gemeentelijke strategie voor elektrisch rijden op. Die moet snelle procedures voor laadpalen omvatten; eisen in aanbestedingen voor grond-, weg- en waterbouw, het gemeentelijke wagenpark en openbaar vervoer; stimulering van emissievrije stedelijke distributie.

3. Verlaag parkeernormen en maximumsnelheden.

4. Voer nul-emissiezones in, waar alleen uitstootvrije voertuigen welkom zijn.

5. Voer een sterke lobby naar het Rijk voor beprijzing van autoverkeer.

In de conferentie van 7 juli 2018 over ‘mobiliteit en bereikbaarheid’ is een slag verdergegaan met daarbij als centrale vraag: hoe komen we naar een milieuverantwoorde en duurzame mobiliteit die bovendien voor eenieder aantrekkelijk en betaalbaar is en bovendien toekomstbestendig.

Programma:

Inleiding door Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Reactie op Daan Zandbelt door Tweede Kamerlid Suzanne Kröger

Sessie 1: Openbaar vervoer, vraag en aanbod Over vragen als: Frequente en snelle verbindingen met de haltes gemiddeld verder weg versus relatief korte afstanden tot dichtstbijzijnde haltes maar met lagere frequentie en langere reistijden; laagdrempelig versus efficiënt: rechtstreeks overal naar toe versus met overstappen lijnen bundelen; de auto op afstand houden, zodat het normaal dat de auto te gast is; schaalsprong in regionaal spoorvervoer; werkt vraag-gestuurd openbaar vervoer (belbus, buurtbus, regiotaxi); light rail, zelfrijdende auto's/bussen; (her)introductie van de tram; denken in en organiseren van ketenmobiliteit (zoals bijv. OV-fiets); Gratis met de bus, voor 12- en 65+; Nieuwe ontwikkelingen als ‘Mobility as a service’ en bevorderen van ketenmobiliteit in de praktijk. Met: Nick Knoester (De Reisbeweging), Sebastiaan van der Vliet (Jonge Veranderaars), Jan Korff de Gidts (Kracht van Utrecht) en Barn Geurts (bestuursadviseur Amsterdam)

Sessie 2: Vliegen en alternatieven: Over vragen als: hoe maak je een groot probleem als vliegen duurzaam en toekomstbestendig; blijft vliegen een groot probleem; wel, geen, waar uitbreiding Schiphol/Lelystad/Rotterdam Airport; belasting op tickets/kerosine; geluidsnormen/metingen, internationale treinen als alternatief voor vliegen; welk meten is weten; van vakantievliegen naar vakantietreinen; Met: Paul Peeters (Breda University), Matt Poelmans (Omgevingsraad Schiphol) en Suzanne Kröger (Tweede Kamer)

Sessie 3: Meer op de fiets: Over vragen als: stimuleren van fietsgebruik door middel van ruimte-indeling en infrastructuur (stadsverkeersplan); gaan bouwen voor de fiets (lange paden de regio in, stallingen, stoplichten afstemmen op fiets); de snelle elektrische fiets als vervanger van de auto, fietssnelwegen bouwen, problematiek van de volle fietspaden met verschillende snelheden (bijv. forensen met speed pedelecs vs ouderen); fietsen en gezondheid; hoe mensen meer op de fiets te krijgen; voer beleid richting werkgevers; inzetten op flexibel individueel vervoer. Met: Lot van Hooijdonk (wethouder Utrecht), Reint Jan Renes (Hogeschool Utrecht), Christiaan Kwantes (Goudappel Coffeng) en Zeeger Ernsting (raadslid Amsterdam, tevens moderator)

Sessie 4: Emissievrije mobiliteit Over vragen als: wat is bereikbaarheid (sneller, makkelijker, minder ver), In relatie tot de omgevingswet; Moet alles en iedereen bereikbaar zijn; moet je bouwen waar je bereikbaar bent of bereikbaar maken waar je bouwt; instellen nul-emissiezones waar alleen emissievrije voertuigen mogen; snelheden op snelwegen verlagen, alternatieve brandstoffen, waterstof, elektrisch vervoer, 100 is genoeg; beprijs het autoverkeer; organiseer emissievrije distributie; verlaag parkeernormen; bussen kunnen nog veel meer opslaan dan auto’s, maar zet beide in; bouw om de OV knooppunten. Met: Huib van Essen (statenlid Utrecht), Bram van Liere (Milieudefensie), en Martien Das (RWS)

Plenair: per deelsessie worden door Marijke Vos steeds drie voorstellen voorgelegd aan een forum met politici en deskundigen: Centrale vraag erbij is hoe we de GroenLinkse visie op mobiliteit aantrekkelijk kunnen maken. Met: Daan Zandbelt, Suzanne Kröger, Reint Jan Renes, Lot van Hooijdonk, Huib van Essen, Vera Dalm.