Een rechtvaardige energietransitie

GroenLinks-PvdA conferentie over (oplossingen voor) energiearmoede

Datum vrijdag 4 november 2022 van 13:00 – 18:00 uur

Plaats: Jaarbeurs Utrecht Beatrixgebouw

De transitie van fossiele brand- en grondstoffen naar een duurzame energiehuishouding is veel meer dan een technische innovatie. Minstens zo belangrijk zijn de vraagstukken op sociaal gebied. De energie transitie gaat op dit moment voorbij aan grote bevolkingsgroepen die zich in een minder gunstige sociaaleconomische positie bevinden.

De vraag die we met onze conferentie willen stellen en zoveel mogelijk ook beantwoorden is hoe de politiek er op verschillende politieke niveaus (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) voor kan zorgen dat de energietransitie juist gaat zorgen voor een afname van energie armoede. Met andere woorden: hoe krijgen we het voor elkaar dat duurzaamheid en rechtvaardigheid hand in hand gaan ?

Met de Kamerleden Suzanne Kröger en Joris Thijssen over de gezamenlijke GroenLinks/PvdA klimaatvisie, met sprekers over het realiseren van een rechtvaardige energietransitie in binnen- en buitenland, met een presentatie van de meest recente versie van de energie-armoedekaart van Nederland, met pitches en lessons learned door vertegenwoordigers van lokale energie -armoede projecten en met gedeputeerden over wat provincies doen en zouden kunnen doen om de energiearmoede te bestrijden.