De link naar het webinar van 1 april wordt per mail verspreid naar de leden van het milieunetwerk van GroenLinks en van PvdA Duurzaam, als ook via PLEK, de raads- en statenleden en deze agenda.

Na de besluitvorming komt de uitvoering. Gemeentes spelen daar een rol in als toelatingsinstantie (vergunningen) en als regisseur (organiseren lokaal overleg, openbare aanbestedingen) en/of uitvoerder (directe deelname/uitvoering van projecten).
Het webinar dient om met gemeenteraadsleden/-politici over de volgende zaken in discussie te gaan:
1.    Realiseren van doelstelling van 50% lokaal eigendom in de eigen gemeente:
o    Heldere doelstellingen voor energietransitie, routekaart en zoekgebieden en externe communicatie daarover
o    Rol en inzet van bestaande lokale energie coöperaties bij de inzet van burgerparticipatie en belang burgerinitiatieven te stimuleren in het hele proces. Samenwerking en taakverdeling tussen gemeente en coöperatie.
o    Maximeren van lokale positieve spin-off: financiële participatie bij de projecten, vormen van gebiedsfondsen.
o    Opstellen van beleidskaders windenergie en zonnevelden inclusief het streven naar 50% lokaal eigendom middels coöperaties
2.    Creëren en behouden van acceptatie en draagvlak:
o    Kraakheldere communicatie over Waarom wind en zon, Waarom hier, Waarom nu en Hoe pakken we het aan.
o    Inzet burgerraden, gebiedsgesprekken, participatieplannen met daarin werkateliers, verminderen van hinder, omwonenden, regelingen, gebiedsfondsen, omgaan met twijfels/verzet in de gemeente over windmolens en zonne-parken en omgaan met uitstelgedrag 
o    Burgers en coöperaties uitrusten met de Q&A van GL, communicatie toolkit, en gespreksvormen van burger tot burger over vragen en zorgen